با توجه به نوسان قیمت ارز ، قبل از هرگونه پرداخت وجه ابتدا با شماره 07136283894  تماس برقرار نمائید .